MLL Fiskarin paikallisyhdistys toimii Raaseporissa Fiskarsin alueella jäsentensä ja heidän perheidensä sekä muiden toiminta-alueen lapsiperheiden parhaaksi ennaltaehkäisevän vapaaehtoistoiminnan ja kansalaisvaikuttamisen keinoin.

Yhdistys tuo toimintansa kautta esiin tärkeinä pitämiään arvoja, joita ovat lapsen oikeus kasvurauhaan ja pitkään lapsuuteen, vanhemmuuden ilo, arkielämän arvostus, perheen yhteinen vapaa-aika, yhteisöllisyys sekä yhdessä tekemisen riemu.

Paikallisyhdistyksen toimintaa ohjaavat myös yhdessä sovitut ja MLL:n keskusjärjestön hyväksymät säännöt.